Carpinteiro
Praza da Igrexa na Vila

Alumnado na Academia de Corte e Confección de Ferrol

Alumnado na Academia de Corte e Confección “Durán de González” na Praza das Angustias, nº 9 en Ferrol

Ano 1957.