Neno defunto
Misa de Campaña en honor á Virxe do Carme (As Pontes)

Antigo edificio da Capela do Carme

Antigo edificio que albergaba a Capela do Carme con anterioridade ao século XVIII.

Década de 1950.