Avenida de Galicia (As Pontes)
Rúa da Igrexa (As Pontes)

Avenida de Galicia (As Pontes)

Actual Avenida de Galicia (As Pontes).

Ano 1912.