Avenida de Galicia (As Pontes)
Vía Romana (As Pontes)

Avenida de Galicia (As Pontes)

Avenida de Galicia (As Pontes).

Ano 1960.