Recibo do pago do imposto para combatir as pragas do campo do ano 1954 en Abadín
Programa de man das Festas do Carme e A Fraga - 1981

Cartel das Festas do Carme e A Fraga – 1982

Cartel das Festas do Carme e A Fraga – 1982.

Ano 1982.