Pasaporte de 2ª Clase de Manuel María Ledo Bello
Pagaré a nome de Manuel Ledo Bello por valor de 2.250 pesetas por Digón Hermanos

Certificado do “Registro de Españoles del Consulado de España” en Batabanó (Cuba)

Certificado do “Registro de Españoles del Consulado de España” en Batabanó (Cuba), a nome de Manuel María Ledo Bello.

Ano 1930.