Alumnado da Escola da ENCASO co mestre
Xastrería de Isauro nas Pontes

Construción da Escola da Barosa na Vilavella (As Pontes)

Construción da Escola da Barosa na Vilavella (As Pontes).

Década de 1920.