Construción de vivenda no Poboado das Veigas
Construción de vivendas no Poboado das Veigas

Construción do Padroado da ENCASO

Construción do Padroado da ENCASO (actual Conservatorio Municipal).

Ano 1954.