Voda de Manuel Cabaleiro Vilaboy na Habana
Merenda campestre de naturais das Pontes na Habana

Despedida de Ricardo Otero que marchaba pra Venezuela

Despedida de Ricardo Otero que marchaba pra Venezuela.

Na imaxe: Elisardo Barcala, Antonio Cabarcos, Diego Ramos, Jesús Basanta, Ricardo Otero e Francisco Hermida.

Ano 1955.