Don Enrique Rivera Rouco fala sobre a matanza do porco nas Pontes
Don Enrique Rivera Rouco fala sobre os alcaldes das Pontes

Don Enrique Rivera Rouco fala sobre a Ponte de Illade

Don Enrique Rivera Rouco fala sobre a Ponte de Illade

Década de 1990.

Fonte: RTVEume – Concello das Pontes