Procesión de Corpus nas Pontes
Ordenación de Don Enrique Rivera Rouco en Ferrol

Enterro de Manuela Vilaboy Carballeira

Enterro de Manuela Vilaboy Carballeira, muller de Benito Cabaleiro Piñón alcalde das Pontes a comezos do século XX.

Ano 1912.