Traballadores de Areosa II
Construción do almacén de Nitrato da ENCASO

Equipo do Laboratorio da ENCASO

Equipo do Laboratorio da ENCASO.

De esquerda a dereita: Manolo Vila, Vicente Bellas, Urbano Ramil, Manuel Bellas, Elisardo Barcala, Antonio Silva, Manuel Astray, Manolo Riola, (Francés en prácticas) e Fausto Vivero.

Ano 1968.