Construción da central térmica de ENDESA
Grupo de traballadores da ENCASO

Exposición promocional do Nitramón cálcico con motivo das festas patronais do Carme

Exposición promocional do Nitramón cálcico con motivo das festas patronais do Carme.

Ano 1963.