Convocatoria de reunión da Asociación de Agricultores de Monfero
Carta dirixida a José Espiñeira Vilas veciño de Monfero, de L. P. de Neda

Folleto de propaganda electoral do “Partido Socialista Obrero Español” e a “Unión General de Trabajadores”

Categorías: AGRO, DOCUMENTOS, VIDA COTIÁ

Folleto de propaganda electoral do “Partido Socialista Obrero Español” e a “Unión General de Trabajadores”.

Ano 1933 (data probable segundo se deduce do texto, xa que foi o ano das primeiras eleccións nas que puideron votar as mulleres).