Grupo de amigos na taberna do Freixo
Naturais das Pontes na Habana

Grupo de amigos no Encoro do Eume

Grupo de amigos no Encoro do Eume (A Capela – As Pontes).

De esquerda a dereita: Juan Pérez Folla, Carlos Romero, José María López Ferro e José María Yenderrozos (cura do Poboado).

Ano 1972.