Familia Lage Pardo na Habana
Baile no Liceo Recreativo e Artístico das Pontes

Inauguración do Casino das Pontes

Inauguración do Casino das Pontes no primeiro andar do Grupo Escolar Santa María, rexentado polas fillas de Emilia de Prieto: Carmen de Prieto e a súa irmá.

Ano 1929.