Naturais das Pontes na Habana
Voda de Manuel Cabaleiro Vilaboy na Habana

Irmáns Castro Cabaleiro na Habana

Irmáns Castro Cabaleiro na Habana (Cuba).

De esquerda a dereita: Benito Castro Cabaleiro, Jesús Castro Cabaleiro e Andrés Castro Cabaleiro.