Carta dirixida a José Espiñeira Vilas veciño de Monfero, de L. P. de Neda
Recibo de pagamento por valor de 94 pesos de ouro cubanos ao garda segundo Rosendo Fernández López

Licencia para arranxo de asuntos de familia ao presbítero Benito Díaz

Licencia para arranxo de asuntos de familia ao presbítero Benito Díaz asinada polo Presidente da “Junta Provincial de Primera Enseñanza de Coruña”.

Ano 1868.