Depuradora da ENCASO
Na presa do Muíño de Alende

No tractor

José Formoso Pico subido no tractor.

Ano 1953.