Carta do mestre público de Chavín (Viveiro) José María Castiñeira Fernández a Rosendo Fernández López
Relación de días e xornais ocupados na obra da Casa da Atalaia de Santiago de Compostela, polo mestre construtor Juan Díaz de Monfero

Outorgamento de dereitos para o transporte de madeira

Outorgamento de dereitos para o transporte de madeira en Monfero.

Ano 1773.