Certificado do "Registro de Españoles del Consulado de España" en Batabanó (Cuba)
Revista deportiva Mensual "Campeón" - Nº 29

Pagaré a nome de Manuel Ledo Bello por valor de 2.250 pesetas por Digón Hermanos

Pagaré a nome de Manuel Ledo Bello por valor de 2.250 pesetas por Digón Hermanos da Habana (Cuba).

Ano 1930.