O presente arquivo dixital é un proxecto froito do traballo da nosa entidade durante os anos 2020 e 2021, mais recolle os froitos de recompilación durante décadas de centos de documentos que fornecen este arquivo único na nosa bisbarra. Unha ferramenta moderna formada por máis de 3.000 vellas fotografías, máis de 2.500 documentos, preto de 3 horas de grabacións audiovisuais e máis de 30 entrevistas radiofónicas que forman parte xa da nosa memoria para sempre.

Unha auténtica viaxe no tempo para ollar ao pasado século dende a óptica do presente, para coñecer como foi evolucionando a nosa sociedade: a tan dura emigración ás Américas, a guerra e a ditadura, a industrialización das Pontes, o progreso e as melloras sociais acadadas coa chegada da democracia a España… Son algúns dos fitos que o avezado investigador poderá entrever na pescuda desta páxina.

A Fundación MEMC, unha entidade privada pero cunha máis que manifesta vontande de servizo público, vén a cubrir un baleiro notable no que ao eido da arquivística se refire no noso concello, poñendo a disposición da cidadanía e da comunidade educativa e científica, boa parte do coñecemento xerado na nosa vila e no noso país durante os séculos XIX e XX.

Fotografías en branco e negro, vellos papeis engurrados polo paso do tempo, rolos fílmicos rescatados da quietude eterna e as verbas vivas do noso xa finado cronista e amigo Enrique Rivera Rouco, farán da súa visita a este arquivo virtual toda unha aventura pola nosa historia.

Compre salientar tamén o noso agradecemento ás entidades que fixeron posible este traballo: a Deputación da Coruña e o Concello das Pontes, sen cuxo apoio orzamentario este arquivo virtual non tería sido posible. Graciñas pola vosa confianza.

O presente arquivo dixital é un proxecto froito do traballo da nosa entidade durante os anos 2020 e 2021, mais recolle os froitos de recompilación durante décadas de centos de documentos que fornecen este arquivo único na nosa bisbarra. Unha ferramenta moderna formada por máis de 3.000 vellas fotografías, máis de 2.500 documentos, preto de 3 horas de grabacións audiovisuais e máis de 30 entrevistas radiofónicas que forman parte xa da nosa memoria para sempre.

Unha auténtica viaxe no tempo para ollar ao pasado século dende a óptica do presente, para coñecer como foi evolucionando a nosa sociedade: a tan dura emigración ás Américas, a guerra e a ditadura, a industrialización das Pontes, o progreso e as melloras sociais acadadas coa chegada da democracia a España… Son algúns dos fitos que o avezado investigador poderá entrever na pescuda desta páxina.

A Fundación MEMC, unha entidade privada pero cunha máis que manifesta vontande de servizo público, vén a cubrir un baleiro notable no que ao eido da arquivística se refire no noso concello, poñendo a disposición da cidadanía e da comunidade educativa e científica, boa parte do coñecemento xerado na nosa vila e no noso país durante os séculos XIX e XX.

Fotografías en branco e negro, vellos papeis engurrados polo paso do tempo, rolos fílmicos rescatados da quietude eterna e as verbas vivas do noso xa finado cronista e amigo Enrique Rivera Rouco, farán da súa visita a este arquivo virtual toda unha aventura pola nosa historia.

Compre salientar tamén o noso agradecemento ás entidades que fixeron posible este traballo: a Deputación da Coruña e o Concello das Pontes, sen cuxo apoio orzamentario este arquivo virtual non tería sido posible. Graciñas pola vosa confianza.

Grupo de amigos no cruceiro do Freixo

Categorías: FOTOGRAFÍAS|

Grupo de amigos no cruceiro do Freixo (As Pontes). Na imaxe: José Antonio, José Ramil, Marisa Restrebada, Alberto Piñón, Celia Piñón Picos, Josefa Ramil, Adolfo Cebreiro, Carmiña Uceira e Anita ...

Equipo de futbol da ENCASO

Categorías: DEPORTE, FOTOGRAFÍAS, XENTE|

De esquerda a dereita: Diego Pajón, Nené, Tito de Higinio, Sito de Alexos, Cao (O Rubio), Manolo de Cayetano, Salazar, José de Cayetano, Maltrana, José Castro e Teruel. Ano 1961. ...

Ir a Arriba