Visita dos alumnos de 4º de Enxeñaría Naval á central vella da ENCASO
Montaxe de ponte grúa no parque de carbóns da central vella da ENCASO

Parque de carbóns da central vella da ENCASO

Parque de carbóns da central vella da ENCASO.

Ano 1950.