Avenida de Galicia (As Pontes)
Vía Romana no lugar do Chamoselo (As Pontes)

Ponte Romana no lugar do Chamoselo (As Pontes)

Ponte Romana no lugar do Chamoselo (As Pontes).

Ano 1947.