Alumnado na Academia de Corte e Confección de Ferrol
Zapatería dos irmáns Criado nas Pontes

Praza da Igrexa na Vila

Praza da Igrexa na Vila das Pontes.

Ano 1956.