Revista da "II Exposición de Filatelia para la Juventud" celebrada nas Pontes no 1981 e organizada pola "Federación Gallega de Sociedades Filatélicas"
Recibo do pago do imposto para combatir as pragas do campo do ano 1954 en Abadín

Recibo do pago da cota correspondente ao ano 1954 da “Hermandad Sindical Local de Labradores y Ganaderos de Abadín”

Recibo do pago da cota correspondente ao ano 1954 da “Hermandad Sindical Local de Labradores y Ganaderos de Abadín”, polo “forasteiro” Jesús Oseira Bouza.

Ano 1954.