Recibo do pago da cota correspondente ao ano 1954 da "Hermandad Sindical Local de Labradores y Ganaderos de Abadín"
Cartel das Festas do Carme e A Fraga - 1982

Recibo do pago do imposto para combatir as pragas do campo do ano 1954 en Abadín

Recibo do pago do imposto para combatir as pragas do campo do ano 1954 en Abadín.

Ano 1954.