Recibo de pago de "aportación" para o pago do Pazo do Caudillo a nome de José Formoso Chao da Vilavella (As Pontes)
Recibo do pago da cota correspondente ao ano 1954 da "Hermandad Sindical Local de Labradores y Ganaderos de Abadín"

Revista da “II Exposición de Filatelia para la Juventud” celebrada nas Pontes no 1981 e organizada pola “Federación Gallega de Sociedades Filatélicas”

Revista da “II Exposición de Filatelia para la Juventud” con motivo da súa organización nas Pontes no ano 1981 pola “Federación Gallega de Sociedades Filatélicas”.

Ano 1981.