Revista das Festas do Carme e A Fraga - 1974
Xornal "Heraldo de Vivero" - Nº 2765

Revista das Festas do Carme e A Fraga – 1982

Revista das Festas do Carme e A Fraga.

Ano 1982.