Chegada da locomotora Krupp á mina de carbón da ENCASO
Parque de carbóns da central vella da ENCASO

Visita dos alumnos de 4º de Enxeñaría Naval á central vella da ENCASO

Visita dos alumnos de 4º de Enxeñaría Naval ao parque de carbóns da central vella da ENCASO.

Ano 1952.