Irmáns Castro Cabaleiro na Habana
Despedida de Ricardo Otero que marchaba pra Venezuela

Voda de Manuel Cabaleiro Vilaboy na Habana

Voda de Manuel Cabaleiro Vilaboy na Habana (Cuba).

Ano 1925.