Ordenanza de contribución con catro cabalerías para integrarse no Segundo Batallón de Infantería de América para a cidade de Betanzos
"Pliego de cordel": El hijo del penal

Xornal Faro de Vigo – Nº 1

Xornal Faro de Vigo – Nº 1.

Ano 1853.