Revista das Festas do Carme e A Fraga - 1982
Entrada do Cine Hispania - Nº 030294

Xornal “Heraldo de Vivero” – Nº 2765

Xornal “Heraldo de Vivero” – Nº 2765.

Ano 1992.