Revista deportiva Mensual "Campeón" - Nº 29
Permiso de uso de aguillada a Manuel Fernández Díaz do Concello de Monfero

Carteira de identidade do emigrante Manuel María Ledo Bello

Carteira de identidade do emigrante Manuel María Ledo Bello, expedida polo “Consejo Superior de Emigración”, visada polo Xulgado Municipal das Pontes e asinada por Marcial Lens.

Ano 1922.